توالت دیواری۵۰۰٫۵۰۰

مشخصات فنی :

ارتفاع نشمين‌گاه:
طول نشمين‌گاه:
عرض نشمين‌گاه:
فاصله بين پايه‌هاي جلو و عقب:
پوشش بدنه فلزي:
وزن تقريبي:         كيلوگرم