توالت فانتزی گالوانیزه۵۰۰٫۵۰۰

مشخصات فنی :

ارتفاع نشمين‌گاه: 370ميلي‌متر
طول نشمين‌گاه: 410 ميلي‌متر
عرض نشمين‌گاه:420 ميلي‌متر
فاصله بين پايه‌هاي جلو و عقب: 470ميلي‌متر
طول دسته‌ها: 215 ميلي‌متر
پهناي دسته: 35 ميلي‌متر
پوشش بدنه فلزي: گالوانيزه
دو عدد تكيه‌گاه دست
وزن تقريبي:         كيلوگرم