توالت فانتزی گالوانیزه۵۰۰٫۵۰۰

مشخصات فنی :

ارتفاع نشمين‌گاه: 370ميلي‌متر
پهنای نشمين‌گاه: 410 ميلي‌متر
عمق نشمين‌گاه:420 ميلي‌متر
فاصله بين پايه‌هاي جلو و عقب: 470ميلي‌متر
طول دسته‌ها: 215 ميلي‌متر
پهناي دسته: 35 ميلي‌متر
پوشش بدنه فلزي: گالوانيزه / رنگی
دو عدد تكيه‌گاه دست
وزن تقريبي:3/1 كيلوگرم
وزن قابل تحمل : 90 كيلوگرم