توالت مبله تاشو رنگی با درب حلقه spt500.500

مشخصات فنی :

ارتفاع نشمين‌گاه: 420 ميلي‌متر
طول نشمين‌گاه: 470 ميلي‌متر
عرض نشمين‌گاه: 390 ميلي‌متر
فاصله بين پايه‌هاي جلو و عقب: 420 ميلي‌متر
طول دسته‌ها: 215 ميلي‌متر
پهناي دسته: 35 ميلي‌متر
پوشش بدنه فلزي: رنگي
داراي پشتي و دو عدد تكيه‌گاه دست
وزن تقريبي:         كيلوگرم