توالت مبله ثابت رنگی ۵۰۰٫۵۰۰

مشخصات فنی :

ارتفاع نشمين‌گاه: ميلي‌متر
طول نشمين‌گاه:        ميلي‌متر
عرض نشمين‌گاه: ميلي‌متر
فاصله بين پايه‌هاي جلو و عقب:     ميلي‌متر
طول دسته‌ها: 215 ميلي‌متر
پهناي دسته: 35 ميلي‌متر
پوشش بدنه فلزي: رنگي
داراي پشتي و دو عدد تكيه‌گاه دست
وزن تقريبي:         كيلوگرم