توالت مبله ثابت گالوانیزه ۵۰۰٫۵۰۰

مشخصات فنی :

ارتفاع نشمين‌گاه:  ميلي‌متر
طول نشمين‌گاه: 0 ميلي‌متر
عرض نشمين‌گاه: ميلي‌متر
فاصله بين پايه‌هاي جلو و عقب: ميلي‌متر
طول دسته‌ها: 215 ميلي‌متر
پهناي دسته: 35 ميلي‌متر
پوشش بدنه فلزي: گالوانيزه
داراي پشتي و دو عدد تكيه‌گاه دست
وزن تقريبي:         كيلوگرم