مشخصات فنی :

جنس بدنه: لوله آهني با پوشش كروم يا رنگ الكترواستاتيكي

طول كل ويلچر: 1020 mm

پهناي كلي ويلچر در حالتي‌كه نشمينگاه باز است: 630 mm

پهناي كلي ويلچر در حالتي‌كه نشمينگاه تاشده و بسته است: 270 mm

پهناي نشيمنگاه: 430 mm

عمق نشيمنگاه: 420 mm

ارتفاع نشيمنگاه از كف: 440 mm

 ارتفاع مركز دستگيره هدايت تا كف: 890 mm

طول تكيه‌گاه ساعد و دست: 330 mm

پهناي تكيه‌گاه ساعد و دست: 50 mm

قطر چرخ عقب : 610 mm(24 اينچ)

فاصله افقي مركز چرخ جلو تا چرخ عقب:  475 mm

چرخ جلو: توپر

چرخ عقب: توپر يا بادي

قابل استفاده در محيط باز و بسته

بيشينه وزن كاربري: 100 كيلوگرم