عصا آرنجی ۵۰۰٫۵۰۰

مشخصات فنی :

گستره تنظيمات پايه: 670 – 940 ميلي‌متر
گستره تنظيمات بازو: 210 – 285 ميلي‌متر
زاويه تكيه‌گاه : 15 – 30 درجه
زاويه دسته با تكيه گاه : 100 –  108 درجه
طول دستگيره: 110 – 130 ميلي‌متر
پوشش بدنه فلزي: رنگي
وزن تقريبي:         كيلوگرم