همی واکر آلومینیوم ۵۰۰٫۵۰۰

مشخصات فنی :

ارتفاع: ميلي‌متر
طول دستگيره: 110 ميلي‌متر
قطر دستگيره: 30 ميلي‌متر
پوشش بدنه فلزي: رنگي
امكان نشستن بر روي آن
وزن تقريبي:         كيلوگرم