توالت تاشو دیواری

توالت تاشو دیواری سرو پیکر توس

با توجه قدیمی بودن خانه های داخل ایران و تعبیه نشدن مکان توالت فرنگی همچنین در خانه های جدید نیز به دلیل کمبود فضا و کوچک بودن سرویسهای بهداشتی  قادر به ساختن هردو نوع توالت به طور توام نمی باشند که توالت تاشو دیواری این مشکل را حل کرده است .
مردم برای حفظ سلامت مفاصل زانوها و جلوگیری از کمردرد و همچنین افراد مسن و بیمارانی که قادر به استفاده از توالت معمولی نمی باشند; همواره دچار مشکل بوده اند و برای رفع این مشکل ازتوالت های دستی که دربازار موجود است استفاده می کنند‏.‏
توالت فرنگی دستی موجود در بازار نیز کم و بیش دارای مشکلاتی از جمله ; گرفتن فضای زیاد در هنگام استفاده،اشغال کردن مکان برای نگهداری ; جابه جاکردن مکرر و غیره هستند‏.‏
درپی کم کردن مشکلات توالت های موجود در بازار ; طرحی جدید را بررسی و سپس تولید کردیم که راحتی وزیبایی بیشتری را نسبت به بقیه توالت های موجود دارا می باشد‏.‏ توالت تاشو دیواری به دیوار نصب می شود و در موقع نیاز به توالت ایرانی باز و دوباره به روی دیوار جمع میشود‏.‏
توالت تاشو دیواری احتیاج به جا به جا کردن ندارد; فضای بسیار کمی را اشغال میکند،تاوزن ۱۵۰ کیلوگرم را به راحتی تحمل می نماید ; ‏بنابراین تاحدود زیادی مشکلات انواع دیگر توالت های دستی موجود در بازار را ندارد و علاوه بر راحتی زیبایی خاصی را نسبت به بقیه دارا می باشد‏.
توالت دیواری۵۰۰٫۵۰۰

توالت دیواری
wall mount toileet