سرو پیکر توس

عصا صندلی ، وسیله ای بسیار کار آمد

عصای صندلی مخصوص سالمندان , بسیار کارامد و دارای دو قابلیت منجصر به فرد می باشد.

شخص سالمند, نا توان; بیمار یا کسانی که به هر دلیلی توانایی راه رفتن به صورت عادی را دارا نباشند و یا از تعادل کافی برخوردار نباشند ; می توانند با استفاده از این عصا صندلی , تعادل خود را حفظ کرده و به راحتی راه بروند و از وارد شدن فشار بر روی مفاصل زانو , پاها و کمر جلوگیری کنند.

بسیاری از افراد سالمند به دلیل کهلوت سن و کم شدن توان بدن و یا عدم توانایی حفظ تعادل ; در هنگام بیرون رفتن از خانه و در حین راه رفتن نیاز به نشستن و استراحت دارند; و بسیاری از سالمندان به دلیل خسته و نبودن مکان مناسب برای استراحت از بیرون رفتن ممانعت میکنند و در خانه می مانند.

که این مشکل خود در روحیه این افراد نقش به سزایی دارد ; به این خاطر به افسردگی یا کسالت دچار می شونند.

از دیگر مزیت این عصا; قابلیت صندلی شدن ان است که در صورت نیاز فرد می تواند به راحتی عصا را باز کرده و از آن به عنوان صندلی استفاده و استراحت کند.