واکر تاشو آلومینیوم ۵۰۰٫۵۰۰

والکر تاشو آلومینیومی با ارتفاع متغییر رنگی (کد:۳۳۰۳۰۰)

واکر تاشو آلومینیوم ۵۰۰٫۵۰۰

مشخصات فنی :


حداکثر ارتفاع: ۸۴۵ میلی‌متر
حداقل ارتفاع: ۷۷۰ میلی‌متر
طول دستگیره: ۱۱۰ میلی‌متر
قطر دستگیره: ۳۰ میلی‌متر
جنس بدنه فلزی: آلومینیوم
پوشش بدنه فلزی: رنگی
وزن تقریبی:         کیلوگرم


عصای زیر بغل بزرگ گالوانیزه ۵۰۰٫۵۰۰

عصای زیر بغل استاندارد بزرگسال گالوانیزه (کد:۳۲۰۵۱۲)


عصای زیر بغل بزرگ گالوانیزه ۵۰۰٫۵۰۰

مشخصات فنی :


اندازه عصا : بزرگ
حداقل ارتفاع: ۱۲۵۰ میلی‌متر
حداکثر ارتفاع: ۱۴۷۰ میلی‌متر
طول دسته زیربغل: ۱۹۰ میلی‌متر
پهنای دسته زیربغل: ۳۵ میلی‌متر
طول دستگیره: ۱۱۰ میلی‌متر
قطر دستگیره: ۳۰ میلی‌متر
پوشش بدنه فلزی: رنگی
وزن تقریبی:         کیلوگرم


عصا زیر بغل متوسط رنگی ۵۰۰٫۵۰۰

عصای زیر بغل استاندارد نوجوان رنگی (کد:۳۲۰۵۲۱)


عصا زیر بغل متوسط رنگی ۵۰۰٫۵۰۰

مشخصات فنی :


اندازه عصا : متوسط
حداقل ارتفاع: ۹۶۵ میلی‌متر
حداکثر ارتفاع: ۱۲۲۰ میلی‌متر
طول دسته زیربغل: ۱۹۰ میلی‌متر
پهنای دسته زیربغل: ۳۵ میلی‌متر
طول دستگیره: ۱۱۰ میلی‌متر
قطر دستگیره: ۳۰ میلی‌متر
پوشش بدنه فلزی: رنگی
وزن تقریبی:         کیلوگرم


توالت فانتزی رنگی ۵۰۰٫۵۰۰

توالت فانتزی رنگی (کد:۳۱۰۵۰۱)


توالت فانتزی رنگی ۵۰۰٫۵۰۰

مشخصات فنی :


ارتفاع نشمین‌گاه: ۳۷۰میلی‌متر
طول نشمین‌گاه: ۴۱۰ میلی‌متر
عرض نشمین‌گاه:۴۲۰ میلی‌متر
فاصله بین پایه‌های جلو و عقب: ۴۷۰میلی‌متر
طول دسته‌ها: ۲۱۵ میلی‌متر
پهنای دسته: ۳۵ میلی‌متر
پوشش بدنه فلزی: رنگی
دو عدد تکیه‌گاه دست
وزن تقریبی:         کیلوگرم


واکر تاشو آلومینیوم آنادایز ۵۰۰٫۵۰۰

واکر تاشو آلومینومی با ارتفاع متغییر آنادایز (کد:۳۳۰۳۱۰)

واکر تاشو آلومینیوم آنادایز ۵۰۰٫۵۰۰

مشخصات فنی :


حداکثر ارتفاع: ۸۴۵ میلی‌متر
حداقل ارتفاع: ۷۷۰ میلی‌متر
طول دستگیره: ۱۱۰ میلی‌متر
قطر دستگیره: ۳۰ میلی‌متر
جنس بدنه فلزی: آلومینیوم
پوشش بدنه فلزی: آنادایز
وزن تقریبی:         کیلوگرم


واکر تاشو آلومینیوم آنادایز چرخ دار۵۰۰٫۵۰۰

واکر تاشو آلومینیومی چرخ دار با ارتفاع متغییر آنادایز (کد:۳۳۰۳۱۱)

واکر تاشو آلومینیوم آنادایز چرخ دار۵۰۰٫۵۰۰

مشخصات فنی :


حداکثر ارتفاع: ۸۴۵ میلی‌متر
حداقل ارتفاع: ۷۷۰ میلی‌متر
طول دستگیره: ۱۱۰ میلی‌متر
قطر دستگیره: ۳۰ میلی‌متر
جنس بدنه فلزی: آلومینیوم
پوشش بدنه فلزی: آنادایز
دارای دو چرخ پلاستیکی
وزن تقریبی:         کیلوگرم


واکر تاشو آلومینیوم چرخ دار ۵۰۰٫۵۰۰

واکر تاشو آلومینیومی چرخ دار با ارتفاع متغییر رنگی (کد:۳۳۰۳۰۱)

واکر تاشو آلومینیوم چرخ دار ۵۰۰٫۵۰۰

مشخصات فنی :


حداکثر ارتفاع: ۸۴۵ میلی‌متر
حداقل ارتفاع: ۷۷۰ میلی‌متر
طول دستگیره: ۱۱۰ میلی‌متر
قطر دستگیره: ۳۰ میلی‌متر
جنس بدنه فلزی: آلومینیوم
پوشش بدنه فلزی: رنگی
دارای دو چرخ پلاستیکی
وزن تقریبی:         کیلوگرم


همی واکر آلومینیوم ۵۰۰٫۵۰۰

همی والکر (کد: ۳۳۰۴۰۰)

همی واکر آلومینیوم ۵۰۰٫۵۰۰

مشخصات فنی :


ارتفاع: میلی‌متر
طول دستگیره: ۱۱۰ میلی‌متر
قطر دستگیره: ۳۰ میلی‌متر
پوشش بدنه فلزی: رنگی
امکان نشستن بر روی آن
وزن تقریبی:         کیلوگرم


عصا زیر بغل بزرگ رنگی ۵۰۰٫۵۰۰

عصای زیر بغل استاندارد بزرگسال رنگی (کد:۳۲۰۵۱۱)

عصا زیر بغل بزرگ رنگی ۵۰۰٫۵۰۰

مشخصات فنی :


اندازه عصا : بزرگ
حداقل ارتفاع: ۱۲۵۰ میلی‌متر
حداکثر ارتفاع: ۱۴۷۰ میلی‌متر
طول دسته زیربغل: ۱۹۰ میلی‌متر
پهنای دسته زیربغل: ۳۵ میلی‌متر
طول دستگیره: ۱۱۰ میلی‌متر
قطر دستگیره: ۳۰ میلی‌متر
پوشش بدنه فلزی: رنگی
وزن تقریبی:         کیلوگرم


عصای زیر بغل متوسط گالوانیزه ۵۰۰٫۵۰۰

عصای زیر بغل استاندارد نوجوان گالوانیزه (کد:۳۲۰۵۲۲)

عصای زیر بغل متوسط گالوانیزه ۵۰۰٫۵۰۰

مشخصات فنی :


اندازه عصا : متوسط
حداقل ارتفاع: ۹۶۵ میلی‌متر
حداکثر ارتفاع: ۱۲۲۰ میلی‌متر
طول دسته زیربغل: ۱۹۰ میلی‌متر
پهنای دسته زیربغل: ۳۵ میلی‌متر
طول دستگیره: ۱۱۰ میلی‌متر
قطر دستگیره: ۳۰ میلی‌متر
پوشش بدنه فلزی: رنگی
وزن تقریبی:         کیلوگرم