واکر آلومینیوم آنادایز با ارتفاع متغییر ۵۰۰٫۵۰۰

واکر آلومینیومی با ارتفاع متغییر آنادایز (کد:۳۳۰۲۰۰)


واکر آلومینیوم آنادایز با ارتفاع متغییر ۵۰۰٫۵۰۰

مشخصات فنی :


حداکثر ارتفاع: ۹۱۵ میلی‌متر
حداقل ارتفاع: ۸۴۰ میلی‌متر
طول دستگیره: ۱۱۰ میلی‌متر
قطر دستگیره: ۳۰ میلی‌متر
جنس بدنه فلزی: آلومینیوم
پوشش بدنه فلزی: آنادایز
وزن تقریبی:         کیلوگرم


واکر آلومینیوم با ارتفاع متغییر ۵۰۰٫۵۰۰

واکر آلومینیوم با ارتفاع متغییر رنگی (کد:۳۳۰۲۰۰)


واکر آلومینیوم با ارتفاع متغییر ۵۰۰٫۵۰۰

مشخصات فنی :


حداکثر ارتفاع: ۹۱۵ میلی‌متر
حداقل ارتفاع: ۸۴۰ میلی‌متر
طول دستگیره: ۱۱۰ میلی‌متر
قطر دستگیره: ۳۰ میلی‌متر
جنس بدنه فلزی: آلومینیوم
پوشش بدنه فلزی: رنگی
وزن تقریبی:         کیلوگرم